CTA Img
Vraag direct ons inspiratieboek aan!

HomePlan (MVO)

“Iedereen heeft recht op een thuis”

Jan Tebbe, de oprichter en voormalig directeur van Livingstone, hield van verre reizen. Tijdens zijn reizen door ontwikkelingslanden grepen de erbarmelijke huisvestingsomstandigheden hem aan. Hij besloot hier iets aan te doen en richtte in 1997 stichting HomePlan op.

Stichting HomePlan ondersteunt kleinschalige bouw voor de allerarmsten in onze wereld. Het huis is daarbij geen doel op zich, maar het schept kansen voor mensen om zich verder te ontwikkelen.

Homeplan werkt nauw samen met lokale partnerorganisaties en geeft gemeenschappen de kans ontwikkelingsprojecten aan te vragen. Naast huisvesting stimuleert de stichting nazorg en onderwijs. Zo komen de HomePlan-huizen daar terecht waar ze het hardst nodig zijn.

Op deze manier verschaft HomePlan werkelijk een thuis én een toekomst.
Daar heeft iedereen recht op!

 

Contact opnemen / afspraak maken

Inspiratieboek

Vraag hier het inspiratieboek aan.

Vraag direct aan