Nog slechts twee woningen beschikbaar vanaf € 875.000 v.o.n.Kies zelf uw
villa

Voor deze toplocatie zijn zeven exclusieve villa’s ontworpen, welke u zelf samen met Rick Apon kunt aanpassen aan uw specifieke woonwensen!

Ga naar de kavelkaart


Locatie
Kavels
Villa's
De ontwerper
Planning
Schrijf u in!Aan het water
Rustig wonen
Vlakbij de grote steden
Basisschool
Middelbare school
Dokter
Horeca
Park
Snelweg
Winkel
Zwembad
Residence Westeinder

De kavels

Selecteer je villa en stel deze zelf samen

Beschikbaar
Optie
Verkocht
Deze kavel is onder optie
Schrijf u in voor de reservelijst
Deze kavel is verkocht
onder voorbehoud
Schrijf u in voor de reservelijst
Deze kavel is verkocht
Terug naar kaveloverzicht
Inschrijven


Heeft u nog vragen?

Privacy statement Residence Westeinder

Livingstone, gevestigd aan Vossenberg 4 4825 BH Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.livingstone.org | Vossenberg 4 | 4825 BH | Breda | 076-5735735

Persoonsgegevens die wij verwerken
Livingstone verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de algemene persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Livingstone verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u met ons een overeenkomst bent aangegaan:
– Burgerservicenummer (BSN)
– Bankrekeningnummer
– Gegevens legitimatiebewijs

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Livingstone verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om onze nieuwsbrief te versturen
– Om goederen en diensten bij u af te leveren, zoals gemeentelijke vergunningen, rapportages m.b.t. uw kavel en Woningborg aannemingsovereenkomst

Geautomatiseerde besluitvorming
Livingstone neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Livingstone) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Livingstone bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Livingstone verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan onze partners indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Livingstone gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Livingstone gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Livingstone en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@livingstone.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek. Livingstone wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Livingstone neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@livingstone.org

U laat uw gegevens achter op de website van dit nieuwbouwproject . Hiermee geeft u toestemming op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen van dit project door Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars en Brockhoff Makelaars en kan u door Wilbrink & v.d. Vlugt makelaars en Brockhoff Makelaars geattendeerd worden op een kavel of woning.   

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij verantwoordelijke van website
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a, bTot intrekking van toestemming
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld. a, bTot intrekking van toestemming
Overige informatie die u verstrekt.a, bTot intrekking van toestemming
 Ontvangers van gegevens
aVerkoper van nieuwbouwwoning of kavel 
bMakelaars die bemiddelen voor de verkoper bij de verkoop 
Bel de makelaar
(09:00 - 17:00u)

Wij helpen u graag

Bel nu